Velkommen til denne hjemmeside, der indeholder følgende:- Polsk Klub Agora


   Information til og fra medlemmer af den polske diskussionsklub Agora

   og andre, der er interesseret i klubbens aktiviteter.


- Bøger


- Gallerier, teater, film, udstillinger m.m.


Hvad er AGORA?


Polsk Debatklub AGORA er en kulturforening, som arrangerer foredrag på polsk om polske kulturelle og politiske forhold. Foreningen henvender sig både til herboende polakker og danskere, der interesserer sig for Polen, polsk kultur og det polske sprog. Vi organiserer foredrag, forfatteraftener, koncerter, lysbilledeforedrag om rejser m.m. Der er foredragsholdere fra både polske og danske universiteter, forfattere, journalister, politikere mm.


Hvorfor blive medlem?


Her skal blot nævnes:

-Som medlem støtter du klubbens kulturelle arbejde.

-Du får invitationer til samtlige arrangementer og billig entré.

-Du får information om begivenheder, der har interesse for foreningens

  medlemmer.


Hvad koster det at være medlem?


Kontingent 120,- Kr pr. år. Par 150;- Kr. pr. år.


Bestyrelse


Formand: Krystyna Ellehauge

Næstformand: Eva Maria Jensen

Kasserer: Hans Chr. Ellehauge

Sekretær: Inez Dawczyk

Bestyrelsesmedlem: Stig Ib Christensen


Adresse:


e-mail: polskklubagora@gmail.com


Co to jest AGORA?


Polski Klub Dyskusyjny AGORA jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność  w  języku polskim i duńskim wśród Polonii duńskiej i Duńczyków interesujących się Polską, jej kulturą i językiem. Główne formy naszej działalności to prelekcje, wieczory autorskie, relacje z podróży, koncerty i pokazy filmowe.

Wykładowcami są pracownicy naukowi uczelni duńskich i polskich, pisarze, dziennikarze, muzykolodzy. Gośćmi Klubu Agora byli m.in. pisarze Tomasz Łubieński, Zbigniew Kruszyński, Bronisław Swiderski, Grzegorz Wróblewski, Tomasz Różycki, Jerzy Niemczuk, Krzysztof Jaworski; profesorowie Jerzy Bralczyk,  Andrzej Chwalba, Władysław Miodunka  i Jan Miodek.

Wśród prelegentów byli także Emanuel Halicz, Krzysztof Stala, Jan Jakob Floryan, Teresa Waśkowska, Eva Maria Jensen, Włodzimierz Herman. Występowali  Anna Gwóźdź, zespół klezmerski Mazel, Stanisław Drzewiecki, Henryka Tronek oraz Czesław Mozil. W ciągu 24 lat działalności klubu zorganizowaliśmy około  200 spotkań.


Zostając członkiem:


·Popierają Państwo działalność klubu promującą polską kulturę w Danii.

·Otrzymują Państwo zaproszenia na wszystkie spotkania klubu oraz

 zniżkę na bilety wstępu.

·Otrzymują Państwo informacje o innych polskich imprezach i

  wydarzeniach

  kulturalnych w Kopenhadze.


Ile kosztuje członkostwo?

 

Roczna składka członkowska wynosi 120 kr od osoby; składka rodzinna wynosi 150, kr.


Zarząd:


Krystyna Ellehauge:prezes

Eva Maria Jensen:wiceprezes

Hans Chr. Ellehauge:skarbnik

Inez Dawczyk:sekretarz

Stig Ib Christensen: członek zarządu


Adres:

 

 e-mail: polskklubagora@gmail.com